Täytä tämä lomake - kaikki kohdat - lähetä 28.2.2022 mennessä.
Lomakkeella kerätään tiedot akatemia urheilijoista ja saadaan urheilijat liitetty omiin ryhmiinsä.