Hakemuksella selvitetään kiinnostusta yläkouluikäisten aamuharjoitteluun. Ilmoittautumisten perusteella aletaan järjestelemään valmennuksia.